cykl życia produktu

Cykl życia produktu

ETAPY CYKLU  ŻYCIA PRODUKTU

Co mamy na myśli używając określenia “produkt”? – definicja produktu

Zacznijmy od prostego wyjaśnienia czym jest produkt. Produkt to nie tylko dobra materialne ale także usługi. Philip Kotler wraz z Garym Armstrongiem podzielili produkty na dwie podstawowe kategorie: produkty konsumpcyjne (kupowane na własny użytek) i produkty przemysłowe (nabywane w celu późniejszego wykorzystania np. w naszej firmie). Produkty konsumpcyjne zostały podzielone na 4 podgrupy:

 • wygodnego zakupu – kupowane bezrefleksyjnie (makaron, pasta do zębów)
 •  wybieralne – to produkty droższe, które kupujemy raz na jakiś czas (laptop)
 •  specjalne – to np. produkty marek luksusowych, w przypadku laptopa byłby to pewnie mcbook
 • ostatnia grupa to produkty niepostrzegane, czyli takie dobra, które nabywamy rzadko lub wcale, np. suknia ślubna

W związku z tym, że wiemy o jakich produktach będziemy mówić, możemy przejść do omawiania cyklu jego życia.

Czym jest cykl życia produktu?

Termin cykl życia produktu nie odnosi się wyłącznie od momentu jego powstania do momentu wyrzucenia go przez użytkownika. Cykl rozpoczyna się już od samego pomysłu i pierwszych konceptów produktu. Zawiera się w nim nie tylko sam produkt ale wszystkie działania jakie zostaną podjęte na etapie tworzenia produktu, wprowadzenia na rynek oraz wycofania produktu z rynku. 

Od koncepcji do wycofania z rynku – fazy cyklu życia produktu

Ten artykuł w skrócie opisuje fazy, jakie przechodzi produkt od momentu pomysłu do momentu opuszczenia rynku przez produkt. Skupiam się głównie na działaniach jakie zostają podjęte na poszczególnych etapach cyklu. Opis poszczególnych etapów z rozwinięciem znajduje się w książce “Zarządzanie produktem dla bystrzaków”. Ze względu na to, że weszła do druku w styczniu tego roku jest świeżutka i aktualna. Polecam ją szczególnie przyszłym Project Managerom i Product Designerom, ponieważ zawiera dokładne instrukcje jak sporządzać wspomniane niżej dokumenty.

Faza 1 – Narodziny koncepcji

Główne zadania – 

 • odkrywanie możliwości tworzenia nowych produktów, 
 • weryfikacja dopasowania produktu do rynku, 
 • wstępna dokumentacja

Dokumenty – 

 • wstępne wersje biznesplanu, 
 • specyfikacja potrzeb biznesowych oraz strategii marketingowej

Kryterium wyjścia: zatwierdzenie finansowania planu przedsięwzięcia

Faza 2 – Planowanie

Główne zadania – 

 • stworzenie strategii marketingowej i produktowej wraz z mapą drogową, 
 • menedżer opracowuje ostateczną wersję biznesplanu oraz specyfikacji potrzeb biznesowych, 
 • dział marketingu produktu opracowuje strategię marketingową, 
 • dział inżynieryjny przygotowuje ostateczną wersję opisu produktu,

Dokumenty – 

 • biznesplan, 
 • specyfikacja potrzeb biznesowych, 
 • opis produktu, 
 • strategia marketingowa, 
 • mapy drogowe

Kryterium wyjścia: zatwierdzenie finansowanie rozwoju produktu

Faza 3 – Rozwój produktu

Główne zadania – 

 • doprecyzowanie wszelkich planów rozwoju produktu, które pozostają niejasne, 
 • opracowanie ostatecznej listy cech oprogramowania, 
 • ukończenie planów betatestów,
 •  dostosowywanie planu na bieżąco do pojawiających się problemów, aby mieć pewność, że produkt końcowy będzie niósł ze sobą wartość dla klienta

Dokumenty – 

 • menedżer produktu – plan betatestów, 
 • działy: inżynieryjny, zapewniania jakości, wsparcia technicznego, obsługi klienta, operacyjny, marketingu i inne mają długą listę dokumentów dostarczanych pozostałym działom po to, aby zapewnić odpowiedni poziom wsparcia i sprzedaży w momencie premiery produktu

Cel – zatwierdzenie gotowości do przeprowadzenia betatestów

Kryterium wyjścia: produkt gotowy do testów terenowych

Faza 4 – Kwalifikacja

Główne zadania –

 • przeprowadzenie betatestów, 
 • sporządzenie raportów z badań, 
 • opracowanie ostatecznego planu premiery produktu, 
 • początek przygotowań dokumentów dotyczących wprowadzenia na rynek, 
 • przetestowanie przekazu marketingowego i spozycjonowanie uczestników testów beta

Dokumenty – 

 • plan wprowadzenia na rynek, 
 • uzupełniony plan testów beta wraz z informacjami zwrotnymi od klientów potwierdzającymi wartość produktu. 

Cel – czy osoby decyzyjne uważają, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek?

Kryterium wyjścia: gotowość produktu i organizacji

Faza 5 – Wprowadzenie na rynek

Główne zadania – 

 • wydanie produktu, 
 • zbieranie informacji zwrotnej, 
 • ukończenie planu marketingowego, 
 • przegląd procesu wprowadzania produktu na rynek

Dokumenty – 

 • plan marketingowy obejmujący dalsze działania,
 •  raport z przeglądu wprowadzenia produktu na rynek, 

Kryterium wyjścia: przygotowane działania marketingowe

Faza 6 – Maksymalizacja sprzedaży

Główne zadania – 

 • menedżer produktu –
  • dalsze wspieranie działu sprzedaży tylko w wyjątkowych sytuacjach oraz analizowanie możliwych modyfikacji produktu lub możliwości tworzenia dodatkowych produktów, kiedy sprzedaż zaczyna spadać, musi opracować plan wycofania z rynku
 • dział marketingu –
  • opracowanie planu marketingowego oraz włączenie nowego produktu do bieżących działań marketingowych, 
  • pomiar, przegląd oraz dopasowanie działań, których celem jest maksymalizacja sprzedaży

Dokumenty – 

 • plan wycofania produktu z rynku

Cel – Odpowiedź na pytanie czy produkt osiągnął już etap wycofania z rynku

Kryterium wyjścia:nowa wersja lub wycofanie produktu

Faza 7 – Wycofanie produktu z rynku

Główne zadania – 

 • menedżer produktu –
  • pełna analiza konsekwencji wycofania produktu z rynku dla wszystkich działów firmy, dział sprzedaży, operacyjny oraz obsługi klienta to te, z którymi trzeba się porozumieć w pierwszej kolejności

Dokumenty – Wykonany plan wycofania produktu z rynku

cykl życia produktu
Etapy cyklu życia produktu

Podsumowanie

Na koniec krótkie podsumowanie. W tym artykule dowiedzieliśmy się czym jest produkt oraz jakie działania podejmuje się w etapach jego cyklu życia. By dowiedzieć się więcej o przygotowywaniu dokumentacji produktowej odsyłam do książki “Zarządzanie produktem dla bystrzaków” Briana Lawley i Pameli Schure. 

Więcej informacji odnośnie tworzenia i opieki nad produktem znajdziecie tutaj:

Literatura:

 1. Brian Lawley, Pamela Schure “Zarządzanie produktem dla bystrzaków”, Wydawnictwo Septem (2020) str. 61-75

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry