Słowniczek Designera

Wyszukiwanie

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Wszystkie | Najnowsze | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziona ilość terminów: 9
Adaptive design
 tworzymy kilka layoutów, zmieniamy wielkości elementów i układ strony (fixed width)

Agile
metodyka zwinna, podejście stosowane zwykle do tworzenia oprogramowania, jest to podejście iteracyjne i przyrostowe, krótkie cykle pracy są kończone sprawdzeniem efektów tej pracy w zestawieniu z założonymi celami i adaptacją do informacji napływających z rynku

Aktywne słuchanie
proces aktywnego słuchania i reagowania na słowa rozmówcy, do technik aktywnego słuchania należą parafraza (powtarzanie własnymi słowami, tego co usłyszeliśmy), klaryfikacja (porządkowanie i uogólnianie najważniejszych elementów wypowiedzi), precyzowanie (zadawanie pytań by uzyskać pełniejszy obraz sytuacji), podsumowanie (skoncentrowanie się na najważniejszych informacjach), odzwierciedlanie (pokazanie, że rozumiemy i słuchamy rozmówcę np. potakując),

Analiza konkurencji
analiza wybranych firm lub produktów, której celem jest określenie ich względnej atrakcyjności, porównanie z produktem nad którym pracujemy oraz konkurencyjnych produktów między sobą. Podczas analizy konkurencji staramy się znaleźć zarówno wady jak i zalety określonych produktów lub rozwiązań.

Analiza rynku
analiza wybranych rynków, której celem jest określenie względnej atrakcyjności określonej grupy docelowej

Animatic
wstępna wersja reklamy, bardziej zaawansowana od story board, w postaci schematycznego filmu pokazujące plansze z ilustracjami przedstawiającymi najważniejsze ujęcia przyszłej reklamy, zazwyczaj ma nagrany tekst reklamowy i muzykę

API
Interfejs projektowania aplikacji - zestaw definicji, protokołów oraz narzędzi używanych w tworzeniu oprogramowania

AT - Anchor text
tekst/ wyrażenie zawarte w http.example.com/“> treść odsyłacza

Atomic design
podejście do projektowania, które zakłada, że podstawą designu będzie uporządkowany design system składający się z pięciu sekcji o rosnącym stopniu rozbudowania i dokładności, są to atomy - czyli podstawowe komponenty takie jak przyciski, molekuły - np. połączenie nagłówków w sekcji, organizmy czyli np. złożona stopka strony, szablony - połączenie organizmów w widok całej podstrony, strona - szablony wypełnione docelową treścią i zdjęciami
Przewiń do góry