Słowniczek Designera

Wyszukiwanie

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Wszystkie | Najnowsze | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziona ilość terminów: 9
Badania jakościowe
badania ukrytych potrzeb, barier związanych z używaniem produktu bądź marki, badania koncepcji reklamowych, np. test skojarzeń, test zdań niedokończonych, animalizacja, kolaż

Badania segmentacyjne
badanie ilościowe na dużych próbach reprezentatywnych, wyodrębnienie segmentów i przeprowadzenie w nich pogłębionych wywiadów indywidualnych

Badanie koncepcji produktów
poznanie pierwszych spontanicznych reakcji potencjalnych klientów na koncept produktu, który ma być wprowadzony na rynek Badanie rynku - proces gromadzenia, analizy i interpretacji danych dotyczących klientów oraz rynków w celu określenia i preferencji.

Badanie rynku
proces gromadzenia, analizy i interpretacji danych dotyczących klientów oraz rynków w celu określenia i preferencji.

Bait & switch
dark pattern w projektowaniu, kliknięcie przycisku “x” to również wyrażenie zgody

Bariery wejścia
przeszkody, które utrudniają lub spowalniają pracę nad produktem

Błękitny ocean
niezagospodarowana część rynku

Breadcrumbs
element nawigacyjny, inaczej menu okruszkowe, wskazuje aktualną lokalizację gdzie znajduje się użytkownik

Burza mózgów
spotkanie odbywające się według określonych reguł, którego celem jest generowanie dużej ilości pomysłów
Przewiń do góry